Υποτροφίες 6ου Κύκλου ΠΜΣ ‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’

Υποτροφίες 6ου Κύκλου ΠΜΣ ‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’

 

Υποτροφίες Έκτου Κύκλου

 

Έκτος Κύκλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

στις Ενεργειακές & Περιβαλλοντικές Επενδύσεις

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας του ΠΜΣ Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις να ενθαρρύνει την αριστεία και την αφοσίωση στην παρακολούθηση του Προγράμματος, ανακοινώνεται ότι θα δοθούν δύο υποτροφίες με στόχο να στηριχτούν οικονομικά αδύνατοι φοιτητές ώστε να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν την παρακολούθησή των μεταπτυχιακών τους σπουδών.

Ειδικότερα, δύο από τους φοιτητές του έκτου κύκλου του ΠΜΣ Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσειςπου θα αριστεύσουν στο πρώτο έτος θα ενισχυθούν οικονομικά και θα παρακολουθήσουν το δεύτερο έτος του Προγράμματος χωρίς οικονομική συμμετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και τις υποτροφίες

μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα: 210-5381020, 210-5381493, Fax: 210-5381467, 210-5381493

(Δευτέρα- Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 09:00-14:00),

e-mail: [email protected]; [email protected]

και  να συμπληρώσετε την Αίτηση Συμμετοχής σας στο ΠΜΣ.