Το ΠΜΣ στελεχώνεται και υλοποιείται από ομάδα διδασκόντων:

  • Με διεθνές επιστημονικό κύρος
  • Μακρόχρονη ακαδημαϊκή εμπειρία σε μεταπτυχιακά προγράμματα Ενέργειας
  • Πλούσια επαγγελματική εμπειρία σε εταιρείες και οργανισμούς των πεδίων της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος
  • Με μεγάλο αριθμό ερευνητικών δημοσιεύσεων στα πλέον έγκυρα διεθνή περιοδικά της ενέργειας και του περιβάλλοντος και αντίστοιχης διεθνούς αναγνώρισης του ερευνητικού τους έργου

Επίσης το ΠΜΣ στελεχώνεται από επιστήμονες συνεργάτες οι οποίοι υποστηρίζουν το μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων του ΠΜΣ όπως τα εργαστήρια (workshops), τα σεμινάρια, τη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ έρχονται σε συνεχή επαφή με το προσωπικό και συμμετέχουν στις δραστηριότητες των δύο εργαστηρίων που έχουν την ευθύνη του μεταπτυχιακού.