Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων των Αποφοίτων του ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»

Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων των Αποφοίτων του ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του πρώτου κύκλου του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος

την

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016, 

στις 19:30,

στο Αμφιθέατρο του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα,

θα γίνει η Απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων των πρώτων αποφοίτων μας.

Θα είναι τιμή και χαρά όλων μας να είστε μαζί μας στη σημαντική αυτή εκδήλωση.

Θα σας περιμένουμε.

Με εκτίμηση,

Δρ Ιωάννης Κ. Καλδέλλης

Τμήμα Μηχ/γων Μηχανικών ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

Διευθυντής ΠΜΣ “Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις”

Δρ Αιμιλία Μ. Κονδύλη

Τμήμα Μηχ/γων Μηχανικών ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

Αναπλ. Διευθύντρια ΠΜΣ “Ενεργειακές και

Περιβαλλοντικές Επενδύσεις”