Σεμινάρια

Μαΐ
03

Σεμινάριο με Θέμα – Σύγχρονα Θέματα Ηλεκτροκίνησης – 3ος Κύκλος

Πρόσκληση Τα τελευταία χρόνια η διεθνής αγορά των επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων εμφανίζει σημαντικές αλλαγές σε μια προσπάθεια για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και απεξάρτησης από το πετρέλαιο. Στα πλαίσια αυτά τα Ηλεκτρικά Οχήματα, θεωρούνται πλέον ως μια από τις ανταγωνιστικές επιλογές του τομέα των μεταφορών, καθώς η εκτεταμένη χρήση […]

By Mba Energy | Newsletter . Σεμινάρια
DETAIL
Ιαν
09

Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας: Θαλάσσιες Ενεργειακές Εφαρμογές

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει ως στόχο να παράσχει στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και στις εφαρμογές αυτών σε συνεργασία με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

DETAIL
Νοέ
22

Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας: Διαστασιολόγηση Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΑΕ)

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει ως στόχο να παράσχει στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και στις εφαρμογές αυτών σε συνεργασία με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

DETAIL
Μαρ
16

Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας: Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει ως στόχο να παράσχει στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις πάνω σε σύγχρονα υβριδικά ενεργειακά συστήματα και στις εφαρμογές αυτών σε αυτόνομα δίκτυα μικρής και μεσαίας κλίμακας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης/συμβολής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ως αυτόνομες μονάδες παραγωγής.

DETAIL
Φεβ
20

Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας: Σύγχρονες τεχνολογίες υδρογόνου

Το συγκεκριμένο σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις τεχνολογίες υδρογόνου και στις εφαρμογές αυτών σε συνεργασία με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

DETAIL
Μαρ
29

Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Επενδύσεων

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει ως στόχο να παράσχει στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία στη σκοπιμότητα και τις μεθόδους της τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης όλων των παραγωγικών επενδύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επενδύσεις.

By Mba Energy | Newsletter . Σεμινάρια
DETAIL
Φεβ
09

Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας: Σύγχρονες τεχνολογίες υδρογόνου

Το συγκεκριμένο σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις τεχνολογίες υδρογόνου και στις εφαρμογές αυτών σε συνεργασία με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

By Mba Energy | Newsletter . Σεμινάρια
DETAIL
Ιαν
19

Προοπτικές της Ηλεκτροκίνησης με την αξιοποίηση της Ηλιακής Ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια η χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων αντιμετωπίζεται σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. αλλά και στις ΗΠΑ σαν ένας τρόπος περιορισμού των περιβαλλοντικών, κοινωνικών καθώς επίσης και γεωπολιτικών προβλημάτων, που συνοδεύουν την κατανάλωση ενέργειας του τομέα των μεταφορών.

By Mba Energy | Σεμινάρια
DETAIL