Το ΠΜΣ διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων τα τρία πρώτα είναι αφιερωμένα στην παρακολούθηση των μαθημάτων, εργαστηρίων και σεμιναρίων, και το τέταρτο εξάμηνο εστιάζεται στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
Επιτυχής παρακολούθηση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» (Master of Science in Energy and Environmental Investments).

Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, ώστε να παρακολουθούνται απρόσκοπτα από εργαζόμενους.Τα θεματικά πεδία του ΠΜΣ εκτείνονται σε τρεις άξονες:

 • Τεχνολογία
 • Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση και
 • Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες


Μαθήματα ανά θεματική ενότητα  


Ειδικότερα, το ΠΜΣ περιλαμβάνει:

 • Μαθήματα και Εργαστήρια στα τεχνικά και οικονομικά θέματα του προγράμματος
 • Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας
 • Εξειδικευμένα Σεμινάρια σε θέματα αιχμής
 • Άμεση συνεργασία με στελέχη και εταιρείες από τα πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος


Εργαστήρια – Εξειδικευμένα Σεμινάρια  


Από το δεύτερο εξάμηνο δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων σε θέματα Ενέργειας ή Περιβάλλοντος ανάλογα με τον προσανατολισμό και το ενδιαφέρον τους.

Το ΠΜΣ απευθύνεται

 • Σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους μηχανικούς (απόφοιτους πολυτεχνικών σχολών ή ΤΕΙ και αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών ή οικονομικών σχολών).
 • Σε στελέχη δημόσιας διοίκησης, υπουργείων, οργανισμών αυτοδιοίκησης, ενεργειακών και περιβαλλοντικών φορέων, και γενικά οργανισμών και εταιρειών που ασχολούνται με την ενεργειακή πολιτική και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Σε στελέχη τραπεζών και χρηματοοικονομικών φορέων γενικότερα που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδύσεων.
 • Σε οικονομολόγους, νομικούς και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα.