Μία από τις μοναδικές ευκαιρίες που παρέχει το ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» στους φοιτητές του είναι η δυνατότητα να αποτελούν μέρος των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων, οι οποίες εμπλουτίζονται και εξελίσσονται με την άμεση συμβολή τους.

Στα πλαίσια αυτά, στους φοιτητές μας παρέχονται ευκαιρίες παρακολούθησης και συμμετοχής σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια, στα οποία ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται οι ίδιοι να δημοσιοποιήσουν σε ένα ευρύτερο κοινό τα αποτελέσματα των ερευνητικών και μελετητικών δραστηριοτήτων που υλοποιούν κατά τη διάρκεια του ΠΜΣ.

Ήδη από τον πρώτο του χρόνο λειτουργίας του το ΠΜΣ έχει ήδη εκπροσωπηθεί από τους φοιτητές του σε συνέδρια με ανακοινώσεις σε πολύ ενδιαφέροντα και σύγχρονα θέματα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, π.χ. Φαινόμενο του Θερμοκηπίου, Καθαρή Ηλεκτροκίνηση, Πραγματικό Κόστος της Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Από το σημείο αυτό θα δίνεται συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις επιστημονικές-ερευνητικές εργασίες των φοιτητών μας, οι οποίες δημοσιοποιούνται σε Επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.

 

Supporting Electro-mobility in Smart Cities Using Solar EV Charging Stations
Kaldellis J.K., G. Spyropoulos, St. Liaros
MEDGREEN 2015, 26 – 28 Αυγούστου 2015, Florence, Italy

Carbon Dioxide Targets of Greek Electricity Sector for 2020: Evaluation and Prospects
J.K. Kaldellis, E. Kondili, St. Liaros, K. Schoretsanitis
CEST-2015, 3 – 5 Σεπτεμβρίου 2015, Rhodes, Greece

What is the Real Cost of Energy? Comparison between E.U. and Greece
K. Botsis, I. Sarantos, J.K. Kaldellis
MESAEP-2015, 26-30 September 2015, Crete