Εκλογή καθηγητή Ι. Κ. Καλδελλη ως αντιπρύτανη στις πρώτες πρυτανικές εκλογές του ΠΑΔΑ

Εκλογή καθηγητή Ι. Κ. Καλδελλη ως αντιπρύτανη στις πρώτες πρυτανικές εκλογές του ΠΑΔΑ

Στις πρώτες Πρυτανικές Εκλογές που έγιναν στις 15 Μαίου 2019 (επαναληπτικές για την εκλογή Πρύτανη 20 Μαίου) ο Καθηγητής Ιωάννης Καλδέλλης, Διευθυντής και Καθηγητής του ΠΜΣ Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα, εξελέγη ως ένας εκ των τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Πρύτανης εξελέγη ο Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής. (link η συνημμένη φωτογραφία)

Στην παρουσίασή του ως υποψήφιος Αντιπρύτανης στην αντίστοιχη εκδήλωση του Συλλόγου που έγινε στην Πανεπιστημιούπολη 2 στις 13ης Μαίου 2019, ο κ. Ι. Κ. Καλδέλλης αναφέρθηκε στην έως τώρα πορεία του ιδίου και της επιστημονικής του ομάδας στην εκπαίδευση, την έρευνα, τη συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και τη διοίκηση, καθώς επίσης και στο όραμα, τις απόψεις και τις προτάσεις του για ένα σύγχρονο ανθρώπινο, καινοτόμο και δυναμικό Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.