Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού αποθέματος

Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού αποθέματος

Τον Ιούνιο του 2014, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) προχώρησε στην ολοκλήρωση στρατηγικής μελέτης για τη μεσοπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος (κατοικίες, εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά), στα πλαίσια του Άρθρου 4, Οδηγία 27/2012/ΕΕ. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» στο οποίο έχουν υπαχθεί μόνο 47.000 αιτήσεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 490 εκατ. ευρώ.

Η σύνταξη της σχετικής μελέτης  ανατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ στην επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Ηπίων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Πειραιά – ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας και εξειδικευμένης εμπειρίας του Εργαστηρίου στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα – με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Κ. Καλδέλλη, Δ/ντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις».

Δύο χρόνια μετά, το θέμα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα πλέον επίκαιρα θέματα της ατζέντας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου επί του παρόντος ετοιμάζει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον», ο προϋπολογισμός του οποίου θα ανέρχεται σε 420 εκατ. Ευρώ και αναμένεται να επιδοτηθούν περί τα 40.000 νοικοκυριά, τόσο με παροχή επιδότησης όσο και χαμηλότοκου δάνειου. Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του Φθινοπώρου.