Έναρξη μαθημάτων 7ου Κύκλου ΠΜΣ ‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’

Έναρξη μαθημάτων 7ου Κύκλου ΠΜΣ ‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’

EΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 7ου ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’ 

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

Εγγραφές έως και 29 Μαρτίου 2018