ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΟ BlueLab για τη Γαλάζια Οικονομία

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΟ BlueLab για τη Γαλάζια Οικονομία

Στα πλαίσια της διαρκούς συνεργασίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με επιχειρήσεις και οργανισμούς και σε συνέχεια των επισκέψεων – μελετών που πραγματοποιούνται για το μάθημα του ΠΜΣ «Εφαρμογές και Παραδείγματα Έργων R&D – Επισκέψεις σε Παραγωγικές Μονάδες», φοιτητές και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΠΜΣ επισκέφτηκαν την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου το BlueLab (www.bluelab.gr), που αποτελεί το πρώτο κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας αποκλειστικά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Το BlueLab είναι πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά που σκοπό έχει να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχημάτων, ιδεών και προϊόντων με χρήση προηγμένης τεχνολογίας, πάντα με γνώμονα τη Γαλάζια Οικονομία. Αποτελεί έναν μοντέρνο και τεχνολογικά προηγμένο χώρο που υποδέχεται νέους που θέλουν να αναπτύξουν τεχνολογικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, καλλιεργώντας, μέσα από μια σειρά υπηρεσιών, το πνεύμα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Στο «Γαλάζιο Εργαστήριο» του Δήμου Πειραιά οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχτούν συνολικά για την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών, να γνωρίσουν, να εκπαιδευτούν και να πειραματιστούν πάνω σε κύριες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής, όπως αυτές του 3D printing και των μικροηλεκτρονικών συστημάτων και να μάθουν για τις σύγχρονες τάσεις της γαλάζιας ανάπτυξης όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα. Ταυτόχρονα, και μέσα από μια σειρά παράλληλων ενεργειών όπως «workshops», σεμινάρια, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, ημερίδες, το κέντρο δημιουργεί ένα δυναμικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ αγοράς και επιχειρηματικών ομάδων, με απώτερο σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και τη δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης καθώς και συνεργασιών.

Κατά την επίσκεψή μας στον ιδιαίτερα ενδιαφέροντα χώρο του BlueLab στον Πειραιά, με θέα το λιμάνι και τα πλοία, τα στελέχη και οι συνεργάτες του μας ενημέρωσαν με μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τη Γαλάζια Οικονομία, τους τομείς της, τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει, τα οικονομικά μεγέθη που δημιουργεί και τις προοπτικές στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Ακολούθως παρακολουθήσαμε ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για τις τεχνολογίες του 3D printing και των μικροηλεκτρονικών συστημάτων, τις εφαρμογές και τις προοπτικές τους. Επίσης παρακολουθήσαμε τον αντίστοιχο εξοπλισμό σε λειτουργία και ενημερωθήκαμε λεπτομερώς από τους εξειδικευμένους συνεργάτες του BlueLAb για τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη αυτή τεχνολογία στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ο προσανατολισμός και η συνεχής αφοσίωση του ΠΜΣ «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» στη δημιουργία δυνατοτήτων και επιχειρηματικών ευκαιριών στους φοιτητές του σε σύγχρονα πεδία, εναρμονίστηκε πλήρως με το BlueLab και τους ορίζοντες που δημιουργεί. Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά τα εξαιρετικά και πρόθυμα στελέχη του για την πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία της επίσκεψης στο καινοτομικό αυτό κέντρο.