• Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αντιστοίχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού και ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε επιστημονική/επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες,
  • Αν είστε ήδη εργαζόμενος – στέλεχος της αγοράς και θέλετε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας και τις επαγγελματικές σας προοπτικές,
  • Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ που επιθυμείτε να προσανατολιστείτε επαγγελματικά στα πεδία αυτά,
  • Αν σας ενδιαφέρει και σας προσελκύει μία δυναμική επαγγελματική προοπτική σε πεδία διαρκώς εξελισσόμενα και χωρίς γεωγραφικά σύνορα,

 

Πιστεύουμε ότι το ΠΜΣ ‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’ είναι η βέλτιστη επιλογή που θα σας δημιουργήσει δυνατότητες εξέλιξης και προοπτικής.

 

Σε ποιους απευθύνεται το ΠΜΣ;

  • Σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους μηχανικούς (απόφοιτους πολυτεχνικών σχολών ή ΤΕΙ) και αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών ή οικονομικών σχολών.
  • Σε στελέχη δημόσιας διοίκησης, υπουργείων, οργανισμών αυτοδιοίκησης, ενεργειακών και περιβαλλοντικών φορέων, και γενικά οργανισμών και εταιρειών που ασχολούνται με την ενεργειακή πολιτική και την προστασία του Περιβάλλοντος.
  • Σε στελέχη τραπεζών και χρηματοοικονομικών φορέων γενικότερα που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδύσεων.
  • Σε οικονομολόγους, νομικούς και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα.