Επίσκεψη φοιτητών ΠΜΣ στην εταιρεία ΕΛΒΑΛ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Επίσκεψη φοιτητών ΠΜΣ στην εταιρεία ΕΛΒΑΛ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Φοιτητές, μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού με στελέχη της εταιρείας ΕΛΒΑΛ ΑΕ κατά την επίσκεψη του ΠΜΣ ‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’ της 11.11.2016 στην παραγωγική μονάδα Οινοφύτων της ΕΛΒΑΛ ΑΕ

 

Στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές και Παραδείγματα Έργων R&D – Επισκέψεις σε Παραγωγικές Μονάδες oι φοιτητές του μεταπτυχιακού μας συνοδευόμενοι από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού επισκέφτηκαν στις 11.11.2016 τη μονάδα παραγωγής της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Η ΕΛΒΑΛ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον δυναμικές βιομηχανικές μονάδες της χώρας μας, με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, τη μοναδική στον κλάδο της και μία από τις ελάχιστες παγκοσμίως σε αυτή την κλίμακα στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στελέχη της εταιρείας ενημέρωσαν την ομάδα μας σχετικά με τον κλάδο του αλουμινίου διεθνώς και στην Ευρώπη. Ακολούθως και τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας του εργοστασίου περιηγηθήκαμε τους χώρους της παραγωγής και ενημερωθήκαμε λεπτομερώς σχετικά με τις διεργασίες και τον εξοπλισμό του εργοστασίου, την ψυχρή και θερμή έλαση, τη χύτευση καθώς επίσης και για τα ενεργειακά συστήματα, τις συνεχείς επενδύσεις εκσυγχρονισμού που υλοποιεί η εταιρεία και τις ιδιαίτερα σύγχρονες και πρωτοποριακές μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας και αντιρύπανσης.

Τα στελέχη της εταιρείας, τα οποία και από το σημείο αυτό ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά, μας ενημέρωσαν σχετικά με την πρώτη ύλη της μονάδας, η οποία προέρχεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την ανακύκλωση, τα στάδια της παραγωγής, την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στην ίδια την εταιρεία σχετικά με την προσαρμογή του εξοπλισμού στις ανάγκες της μονάδας, την ανάπτυξη και παραγωγή νέων καινοτομικών προϊόντων για ειδικές εφαρμογές. Ειδική αναφορά έγινε στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά συστήματα της εταιρείας και την ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων ασφαλείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η πίστη και η πεποίθηση ότι το ελληνικό ανθρώπινο και επιχειρηματικό δυναμικό έχει την ικανότητα να είναι ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο και ότι η ανάπτυξη και η βιομηχανική παραγωγή δίνουν τις καλύτερες δυνατές προοπτικές και αποτελούν τις σταθερές αξίες για το μέλλον – κύριοι άξονες του μεταπτυχιακού μας – επιβεβαιώθηκαν κατά την επίσκεψή μας στην  ΕΛΒΑΛ.