ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΙΤΑΝ ΑΕ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΙΤΑΝ ΑΕ.

Στα πλαίσια της διαρκούς συνεργασίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με επιχειρήσεις καθώς και τις επισκέψεις – μελέτες που πραγματοποιούν οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος ‘Εφαρμογές και Παραδείγματα Έργων R&D – Επισκέψεις σε Παραγωγικές Μονάδες’, οι φοιτητές και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΠΜΣ επισκέφτηκαν το εργοστάσιο της εταιρείας ΤΙΤΑΝ ΑΕ στο Καμάρι Βοιωτίας στις 14 Φεβρουαρίου 2019.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε από τα στελέχη της εταιρείας παρουσίαση της παραγωγικής διαδικασίας του τσιμέντου, ανάλυση της επιχειρηματικής πορείας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, σύντομη αναφορά στο τσιμέντο και το σκυρόδεμα ως προϊόντα.

Το εξειδικευμένο προσωπικό του εργοστασίου ενημέρωσε εκτενέστατα και λεπτομερέστατα τους φοιτητές σε θέματα σχετικά με τον κλάδο και τα προϊόντα της τσιμεντοβιομηχανίας, τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, τις ερευνητικές δραστηριότητες και τις διασυνδέσεις του με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, καθώς επίσης και για την ιδιαίτερα αναπτυξιακή πορεία και τις καινοτόμες δράσεις του σε θέματα νέων προϊόντων, διαχείρισης ενέργειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ειδική αναφορά έγινε στα θέματα της καινοτομίας καθώς επίσης και της αναμενόμενης πορείας του Ομίλου στο μέλλον εν όψει και της πιθανής ανάκαμψης της κατασκευαστικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να δουν εκ του σύνεγγυς την παραγωγική διαδικασία και τον εξοπλισμό, το Τμήμα Ελέγχου και Ρύθμισης, τη διαδικασία ελέγχου ποιότητας, το τμήμα σκυροδέματος καθώς επίσης και να συζητήσουν με τα στελέχη στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης που διερευνά τις καινοτομικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες σε θέματα νέων πρώτων υλών, προϊόντων, καθώς επίσης και βελτίωσης της αποδοτικότητας της παραγωγικής διαδικασίας.