• Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος διοργανώνονται Eξειδικευμένα Eντατικά Σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται σε στελέχη με σχετικό πεδίο ενασχόλησης ή/και ενδιαφέροντος.
  • Τα Σεμινάρια έρχονται να καλύψουν αναδυόμενες ανάγκες του συγχρόνου επαγγελματικού πεδίου της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος και είναι προσαρμοσμένα επάνω σε αυτές τις ειδικές απαιτήσεις.
  • Εισηγητές των Σεμιναρίων είναι επαγγελματίες και επιστήμονες εξειδικευμένοι στο αντικείμενο του Σεμιναρίου με αναγνωρισμένο κύρος και μεγάλη σχετική επαγγελματική εμπειρία.
  • Τα Σεμινάρια παρέχονται δωρεάν για τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού ‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’.
Τα Σεμινάρια θα ανακοινώνονται από το δικτυακό τόπο του Μεταπτυχιακού.