Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας: Σύγχρονες τεχνολογίες υδρογόνου

Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας: Σύγχρονες τεχνολογίες υδρογόνου

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Υδρογόνου & Τεχνολογιών Αποθήκευσης Ενέργειας για Υποστήριξη Αυτόνομων Υβριδικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής Ανανεώσιμης Βάσης” και της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “TILOS” (HORIZON 2020), η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) διοργανώνει, σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων, εξειδικευμένο τεχνολογικό σεμινάριο με τίτλο “Σύγχρονες Τεχνολογίες Υδρογόνου”. Το συγκεκριμένο σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις τεχνολογίες υδρογόνου και στις εφαρμογές αυτών σε συνεργασία με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα, παρουσιάζονται σύγχρονες εφαρμογές των τεχνολογιών υδρογόνου, από τα αποτελέσματα ερευνητικών έργων συνδυασμένης εφαρμογής ΑΠΕ και τεχνολογιών αποθήκευσης που έχει υλοποιήσει το Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Σεμιναρίου εκ μέρους του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος επικυρωμένο από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά & Νήσων.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο: Σύγχρονες τεχνολογίες υδρογόνου

Αιτήσεις: Έως 22 Φεβρουαρίου 2016

Ημερομηνία έναρξης: 23 Φεβρουαρίου 2015

Διάρκεια: 10 διδακτικές ώρες / Δύο ημέρες

Ημέρες – ώρες διεξαγωγής: Τρίτη – Πέμπτη, (5 διδακτικές ώρες). Έναρξη: 17:15

 

  Online Αίτηση  

 

Πληροφορίες: κα. Βαρδάκη Ουρανία

e-mail: [email protected]

τηλ. 210-5381020. Ώρες επικοινωνίας: 9:30 – 16:00