Ημερίδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ), του Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. και ο Διευθυντής του ΚΤΕ Πειραιά και Νήσων Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης, σας  προσκαλούν στην ημερίδα:

«Εφαρμογή Υβριδικών Σχημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Ικανοποίηση των Αναγκών σε Ενέργεια και Νερό στα Μικρής και Μεσαίας Κλίμακας Νησιά του Αιγαίου» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, (ώρα έναρξης 9:30) στο Συνεδριακό Κέντρο του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ,  στα πλαίσια του ερευνητικού έργου PHAROS – Αριστεία ΙΙ.

Στόχος της ανοικτής αυτής εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η νησιωτική Ελλάδα στην προσπάθεια για την εφαρμογή ενός νέου ενεργειακού μοντέλου που θα βασίζεται στην αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ και την απεξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα.

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

Εφαρμογή Υβριδικών Σχημάτων ΑΠΕ για την Ικανοποίηση των Αναγκών σε Ενέργεια και Νερό στα Μικρής και Μεσαίας Κλίμακας Νησιά του Αιγαίου

 

29 Οκτωβρίου 2015 – Συνεδριακό Κέντρο AΕΙ Πειραιά T.T.

Εγγραφές – Χαιρετισμοί
9:30-10:30 Εγγραφές
10:30-10:50 Χαιρετισμοί
Καλδέλλης Ιωάννης – Τσελές Δημήτριος (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)
1η Ενότητα – Νησιωτικά Δίκτυα & ΑΠΕ
10:50-11:10 Ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου Η.Μ.Ε. & ΠΡΟ.ΠΕ. – Το έργο PHAROS
Καλδέλλης Ιωάννης (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)
11:10-11:30 Αιολική ενέργεια στην Ελλάδα – Περιθώρια ανάπτυξης στα νησιωτικά δίκτυα
Τσιπουρίδης Ιωάννης (ΕΛΕΤΑΕΝ)
11:30-11:50 Ανάπτυξη νέων αιολικών έργων στη νησιωτική Ελλάδα – Η σκοπιά του επενδυτή
Γαρυφαλάκης Στέφανος (EUNICE)
12:00-12:30  Διάλειμμα για καφέ
2η Ενότητα – Προβλήματα Υδροδότησης & Τεχνολογίες Αφαλάτωσης
12:30-12:50 Η τεχνολογία της αφαλάτωσης στα ελληνικά νησιά
Τζεν Ευτυχία (ΚΑΠΕ)
12:50-13:10 Ηλιακή ενέργεια και αφαλάτωση
Καλογήρου Σωτήρης (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
13:10-13:30 Τεχνολογίες αφαλάτωσης & εφαρμογές
Βιτάλης Νικόλαος (OSMO)
13:30-13:50 Ολοκληρωμένη αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού στα νησιά
Κονδύλη Αιμιλία (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)
14:00-15:00  Γεύμα
3η Ενότητα – Υβριδικά Συστήματα ΑΠΕ & Εφαρμογές
15:00-15:20 Άγιος Ευστράτιος – Πράσινο νησί
Ζούλιας Εμμανουήλ (ΚΑΠΕ)
15:20-15:40 Το καινοτόμο έργο της Τήλου
Ζαφειράκης Δημήτριος (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)
15:40-16:00 Υβριδικοί σταθμοί αιολικών-αντλησιοταμίευσης
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης (ΕΜΠ)
16:00-16:20 Συμμετοχή των πολιτών και υβριδικά σχήματα ΑΠΕ: Η περίπτωση της Τήλου
Μάντζαρης Νικόλαος (WWF Ελλάς)
16:25-16:40  Διάλειμμα για καφέ
4η Ενότητα – Εργαλεία Σχεδιασμού, Διαχείρισης & Πρόγνωσης
16:40-17:00 Λειτουργία αυτόνομων νησιωτικών δικτύων – Η σκοπιά του διαχειριστή
Καούσιας Κων/νος (ΔΕΔΔΗΕ)
17:00-17:20 Effect of wind speed forecasting on scheduling in a micro grid          
Fruh Wolf (Heriot Watt University)
17:20-17:40 Πρόβλεψη παραγωγής ΑΠΕ και ηλεκτρικού φορτίου με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα
Μουστρής Κων/νος (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)
17:40-18:00 Το σχεδιαστικό εργαλείο ESA – Δυνατότητες εφαρμογής        
Ξύδης Γεώργιος (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)