Ημερίδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ), του Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. και ο Διευθυντής του ΚΤΕ Πειραιά και Νήσων Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης, σας  προσκαλούν στην ημερίδα:

«Εφαρμογή Υβριδικών Σχημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Ικανοποίηση των Αναγκών σε Ενέργεια και Νερό στα Μικρής και Μεσαίας Κλίμακας Νησιά του Αιγαίου» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, (ώρα έναρξης 9:30) στο Συνεδριακό Κέντρο του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ,  στα πλαίσια του ερευνητικού έργου PHAROS – Αριστεία ΙΙ.

Στόχος της ανοικτής αυτής εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η νησιωτική Ελλάδα στην προσπάθεια για την εφαρμογή ενός νέου ενεργειακού μοντέλου που θα βασίζεται στην αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ και την απεξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα.

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

Εφαρμογή Υβριδικών Σχημάτων ΑΠΕ για την Ικανοποίηση των Αναγκών σε Ενέργεια και Νερό στα Μικρής και Μεσαίας Κλίμακας Νησιά του Αιγαίου

 

29 Οκτωβρίου 2015 – Συνεδριακό Κέντρο AΕΙ Πειραιά T.T.

Εγγραφές – Χαιρετισμοί
9:30-10:30Εγγραφές
10:30-10:50Χαιρετισμοί
Καλδέλλης Ιωάννης – Τσελές Δημήτριος (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)
1η Ενότητα – Νησιωτικά Δίκτυα & ΑΠΕ
10:50-11:10Ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου Η.Μ.Ε. & ΠΡΟ.ΠΕ. – Το έργο PHAROS
Καλδέλλης Ιωάννης (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)
11:10-11:30Αιολική ενέργεια στην Ελλάδα – Περιθώρια ανάπτυξης στα νησιωτικά δίκτυα
Τσιπουρίδης Ιωάννης (ΕΛΕΤΑΕΝ)
11:30-11:50Ανάπτυξη νέων αιολικών έργων στη νησιωτική Ελλάδα – Η σκοπιά του επενδυτή
Γαρυφαλάκης Στέφανος (EUNICE)
12:00-12:30  Διάλειμμα για καφέ
2η Ενότητα – Προβλήματα Υδροδότησης & Τεχνολογίες Αφαλάτωσης
12:30-12:50Η τεχνολογία της αφαλάτωσης στα ελληνικά νησιά
Τζεν Ευτυχία (ΚΑΠΕ)
12:50-13:10Ηλιακή ενέργεια και αφαλάτωση
Καλογήρου Σωτήρης (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
13:10-13:30Τεχνολογίες αφαλάτωσης & εφαρμογές
Βιτάλης Νικόλαος (OSMO)
13:30-13:50Ολοκληρωμένη αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού στα νησιά
Κονδύλη Αιμιλία (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)
14:00-15:00  Γεύμα
3η Ενότητα – Υβριδικά Συστήματα ΑΠΕ & Εφαρμογές
15:00-15:20Άγιος Ευστράτιος – Πράσινο νησί
Ζούλιας Εμμανουήλ (ΚΑΠΕ)
15:20-15:40Το καινοτόμο έργο της Τήλου
Ζαφειράκης Δημήτριος (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)
15:40-16:00Υβριδικοί σταθμοί αιολικών-αντλησιοταμίευσης
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης (ΕΜΠ)
16:00-16:20Συμμετοχή των πολιτών και υβριδικά σχήματα ΑΠΕ: Η περίπτωση της Τήλου
Μάντζαρης Νικόλαος (WWF Ελλάς)
16:25-16:40  Διάλειμμα για καφέ
4η Ενότητα – Εργαλεία Σχεδιασμού, Διαχείρισης & Πρόγνωσης
16:40-17:00Λειτουργία αυτόνομων νησιωτικών δικτύων – Η σκοπιά του διαχειριστή
Καούσιας Κων/νος (ΔΕΔΔΗΕ)
17:00-17:20Effect of wind speed forecasting on scheduling in a micro grid          
Fruh Wolf (Heriot Watt University)
17:20-17:40Πρόβλεψη παραγωγής ΑΠΕ και ηλεκτρικού φορτίου με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα
Μουστρής Κων/νος (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)
17:40-18:00Το σχεδιαστικό εργαλείο ESA – Δυνατότητες εφαρμογής        
Ξύδης Γεώργιος (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)
Share