Α ΕξάμηνοΒ Εξάμηνο


Επιλογή ενός από τα μαθήματα:

  • Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας
  • Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Ανάπτυξη Μελετών – Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτικές

 

Γ Εξάμηνο


Επιλογή ενός από τα μαθήματα:

  • Εγκαταστάσεις Παραγωγής, Διανομής και Αποθήκευσης Ενέργειας. Έξυπνα Δίκτυα και Διανεμημένη Παραγωγή
  • Εγκαταστάσεις Έργων Περιβαλλοντικής Προστασίας – Αντιρρύπανσης -Αποκατάσταση Περιβάλλοντος – Μονάδες Ανακύκλωσης

 

Δ Εξάμηνο