Σελίδα υποβολής αρχείων (εργασιών) ΠΜΣ – Assignments Upload Area

 

Μάθημα

Διπλωματική Εργασία (σύνδεσμος υποβολής)

Σημείωση:
H εργασία θα πρέπει να υποβληθεί με βάση τα ακόλουθα πρότυπα είτε στα ελληνικά (EL -Dissertation Template ) είτε στα  αγγλικά (EN -Dissertation Template ) υπό τη μορφή συμπιεσμένου φακέλου (.zip)

 

EN -Dissertation Template

EL -Dissertation Template

 

Μάθημα

Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Ανάπτυξη Μελετών – Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτικές (σύνδεσμος υποβολής)

Σημείωση:
H εργασία θα πρέπει να υποβληθεί με την ακόλουθη ονομασία αρχείου, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά:

EIA_Assignment_I_Cohort_X_Surname_Name_day.month.year

EIA_Assignment_II_Cohort_X_Surname_Name_day.month.year

 

Μάθημα

Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σημείωση:
H εργασία θα πρέπει να υποβληθεί με την ακόλουθη ονομασία αρχείου, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά:

EnvTech_Assignment_Cohort_IV_Surname_Name.doc

 

Share