Δρ Σταύρος Καμινάρης

Δρ Σταύρος Καμινάρης

Σπουδές…

  • Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (1989,1999)

 

Εν Συντομία…

Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο “Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής και Μέσης Τάσης Μικρών και Μεγάλων Συγκροτημάτων”, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Από το 1989 μέχρι το 2010 ασχολήθηκε επαγγελματικά ως Σύμβουλος Μηχανικός / Σύμβουλος Επιχειρήσεων / Μελετητής (ελεύθερος επαγγελματίας) στους τομείς Μελετών & Αξιολόγησης Ενεργειακού Σχεδιασμού / Ενεργειακών Επενδύσεων, Μελετών Η/Μ & Ενεργειακών έργων, Τεχνικοοικονομικών Μελετών Επενδύσεων Τεχνολογικού Εκσυγχρονισμού σε MME, Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, Μελετών Σχεδιασμού – Ανάπτυξης & Εγκατάσταση Διαχειριστικών Συστημάτων κατά τα πρότυπα EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN ISO 18001, κλπ, Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων, Κατάρτισης Επιχειρησιακών Σχεδίων Οργανισμών και Προγραμμάτων Τοπικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Εφαρμογές Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης / Έμπειρων Συστημάτων / Ασαφούς Λογικής στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Προηγμένες Εφαρμογές Κτιριακού Αυτοματισμού / Έξυπνες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Προηγμένες Εφαρμογές Βιομηχανικού Αυτοματισμού, Έξυπνα Συστήματα Ελέγχου & Λήψης Αποφάσεων, Εξοικονόμηση & Ορθολογική Χρήση Ενέργειας, Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων, Ασαφής Έλεγχος Κινητήριων Συστημάτων.

 

Διδάσκει …