Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αντιστοίχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού και ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε επιστημονική/επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες,

Αν είστε ήδη εργαζόμενος – στέλεχος της αγοράς και θέλετε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας και τις επαγγελματικές σας προοπτικές,

 

Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ και επιθυμείτε να προσανατολιστείτε επαγγελματικά στα πεδία αυτά, μπορείτε

 

 

Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της Αίτηση Εγγραφής, τη διασφάλιση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων, την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου και την εμπρόθεσμη καταβολή των εξαμηνιαίων διδάκτρων.

Υπεύθυνος Προγράμματος: Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης