Τα Εργαστήριά μας

ομαδα μεταπτυχιακουΤο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’ σχεδιάστηκε, οργανώνεται και υλοποιείται από το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα).

Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) λειτουργεί από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στην πολύχρονη λειτουργία του το Εργαστήριο έχει συσσωρεύσει σημαντική γνώση και εμπειρία σε ένα ευρύτατο φάσμα θεματικών πεδίων στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Οι στόχοι του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

  • Την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα πεδία της εξειδίκευσής του
  • Την ανάπτυξη ερευνητικών και μελετητικών δραστηριοτήτων στα θεματικά πεδία της ενέργειας και του περιβάλλοντος με έμφαση στις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και το περιβάλλον και την πρόταση εφικτών και βέλτιστων λύσεων σε πραγματικά ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
  • Την καταξίωσή του σε εθνικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως ένα από τα πλέον εξειδικευμένα ερευνητικά εργαστήρια σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα

Στα πλαίσια αυτά το Εργαστήριο παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό έργο σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων σχετικών με τις Ανανεώσιμες-Ήπιες Μορφές Ενέργειας (ΗΜΕ), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες εφαρμογής τους στον ελλαδικό χώρο.

Επιπλέον, το Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ διεξάγει, επιπλέον του παρόντος μεταπτυχιακού, και σε συνεργασία με το γνωστό Πανεπιστήμιο Herriot-Watt του Η.Β., Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα “Ενεργειακά Συστήματα”(MSc in Energy Systems), όπου διδάσκεται σειρά μαθημάτων σχετικών με την αξιοποίηση των ενεργειακών πηγών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, το Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ έχει συσσωρεύσει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση τεχνολογικών, ερευνητικών και μελετητικών έργων σε θέματα ΑΠΕ-ΗΜΕ και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και έχει διακριθεί με βραβεία Αριστείας για την πρωτοπόρα ερευνητική του δραστηριότητα.

Το Εργαστήριο έχει ιδιαίτερα αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα και δημοσιεύει σημαντικό αριθμό εργασιών σε διεθνή και εθνικά περιοδικά και σε καθιερωμένα επιστημονικά συνέδρια. Έχει επίσης εκδώσει ικανό αριθμό βιβλίων στην περιοχή των Εφαρμογών των Ήπιων Μορφών Ενέργειας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Το Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών συστημάτων που επίσης δραστηριοποιείται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει ως στόχο:

  • την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου και
  • την ανάπτυξη ερευνητικών και μελετητικών δραστηριοτήτων στα πεδία της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της βιομηχανικής παραγωγής με έμφαση στα πεδία της ανάπτυξης και εφαρμογής μεθόδων, εργαλείων και συστημάτων σε θέματα μοντελοποίησης, σχεδιασμού, προσομοίωσης και αριστοποίησης βιομηχανικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών συστημάτων.

 

Ανθρώπινο δυναμικό του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ στελεχώνεται και υλοποιείται από ομάδα διδασκόντων:

  • Με διεθνές επιστημονικό κύρος
  • Μακρόχρονη ακαδημαϊκή εμπειρία σε μεταπτυχιακά προγράμματα Ενέργειας
  • Πλούσια επαγγελματική εμπειρία σε εταιρείες και οργανισμούς των πεδίων της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος
  • Με μεγάλο αριθμό ερευνητικών δημοσιεύσεων στα πλέον έγκυρα διεθνή περιοδικά της ενέργειας και του περιβάλλοντος και αντίστοιχης διεθνούς αναγνώρισης του ερευνητικού τους έργου

Επίσης το ΠΜΣ στελεχώνεται από επιστήμονες συνεργάτες οι οποίοι υποστηρίζουν το μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων του ΠΜΣ όπως τα εργαστήρια (workshops), τα σεμινάρια, τη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ έρχονται σε συνεχή επαφή με το προσωπικό και συμμετέχουν στις δραστηριότητες των δύο εργαστηρίων που έχουν την ευθύνη του μεταπτυχιακού.