Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας: Διαστασιολόγηση Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΑΕ)

Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας: Διαστασιολόγηση Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΑΕ)

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου TILOS” (HORIZON 2020) η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων εξειδικευμένο τεχνολογικό σεμινάριο με τίτλο “Διαστασιολόγηση Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΑΕ)”. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ στην αίθουσα Γ015 του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Σεμιναρίου εκ μέρους του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος επικυρωμένο από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά & Νήσων.

Αιτήσεις:  Έως 30 Νοεμβρίου 2017

Ημερομηνία έναρξης: 4 Δεκεμβρίου 2017

Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες / Δύο εβδομάδες

Ημέρες – ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα – Τετάρτη, (5 διδακτικές ώρες). Έναρξη: 17:15

Online Αιτήσεις στο: http://www.sealab.gr/pages/viewpage.action?pageId=17564188

Πληροφορίες: κα. Στασινού Μαριάννα

e-mail: [email protected]

τηλ. 210-5381020. Ώρες επικοινωνίας: 9:30 – 16:00