Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας: Θαλάσσιες Ενεργειακές Εφαρμογές

Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας: Θαλάσσιες Ενεργειακές Εφαρμογές

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “TILOS” (HORIZON 2020) αλλά και του προγράμματος ελληνογαλλικής συνεργασίας “PLATON” η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων εξειδικευμένο τεχνολογικό σεμινάριο με τίτλο “Θαλάσσιες Ενεργειακές Εφαρμογές“. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ στην αίθουσα Γ015 του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Πρόσκληση

Banner Final3

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “TILOS” (HORIZON 2020) αλλά και του προγράμματος ελληνογαλλικής συνεργασίας “PLATON” η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων εξειδικευμένο τεχνολογικό σεμινάριο με τίτλο “Θαλάσσιες Ενεργειακές Εφαρμογές”. Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει ως στόχο να παράσχει στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες κυματικής ενέργειας και εφαρμογές υπεράκτιων αιολικών πάρκων.
Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που προσφέρει το σεμινάριο περιλαμβάνει διαλέξεις από ακαδημαϊκούς, ερευνητές αλλά και έμπειρους μηχανικούς με ισχυρό υπόβαθρο στον τομέα των θαλάσσιων ενεργειακών εφαρμογών.
Μεταξύ άλλων, μέσω των προγραμματισμένων θεματικών ενοτήτων οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και τις προοπτικές στους τομείς των εφαρμογών της αιολικής ενέργειας στο θαλάσσιο χώρο καθώς και των εφαρμογών της κυματικής ενέργειας. Στα πλαίσια αυτά θα παρουσιασθεί το θεωρητικό υπόβαθρο, σύγχρονα υπολογιστικά μοντέλα και μελέτες αλλά και αποτελέσματα εφαρμογής, τα οποία συμπεριλαμβάνουν και πρωτότυπο πειραματικό υβριδικό σύστημα αξιοποίησης αιολικής και κυματικής ενέργειας που αναπτύχθηκε και βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ.

Λέξεις Κλειδιά: Θαλάσσιες Ενεργειακές Εφαρμογές, ΑΠΕ, TILOS Project, Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, Κυματικό Δυναμικό, Κυματικές Μηχανές

Σύνολο ωρών
3 μέρες από 5 διδακτικές ώρες, σύνολο 15 ώρες

Μέρες-Ωρες υλοποίησης
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, έναρξη: 17:15

Τόπος Διεξαγωγής
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ στην αίθουσα Γ015 του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Κόστος
150 €/συμμετέχοντα

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Σεμιναρίου εκ μέρους του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος επικυρωμένο από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά & Νήσων.

Μαθησιακοί στόχοι
Μέσω του σεμιναρίου θα επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:
• Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αντίληψης σχετικά με τις τεχνολογίες κυματικής και θαλάσσιας αιολικής ενέργειας.
• Γνώση των υφιστάμενων κυματικών και υπεράκτιων αιολικών εφαρμογών.
• Διαστασιολόγηση κυματικών μηχανών.
• Εξοικείωση με υπολογιστικά και πειραματικά εργαλεία αξιοποίησης κυματικής ενέργειας καθώς και θαλάσσιων αιολικών εφαρμογών.

Συμμετέχοντες
Το παρόν σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεισφέρει σε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις τεχνολογίες κυματικής και θαλάσσιας αιολικής ενέργειας, την υφιστάμενη κατάσταση και τις καινοτόμες εφαρμογές. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της Ενέργειας και ιδιαίτερα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μηχανικοί, καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος σχετικά με την αξιοποίηση της ενέργειας των θαλασσών είναι ευπρόσδεκτοι να δηλώσουν συμμετοχή.

Προαπαιτούμενο
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ένα βασικό υπόβαθρο σχετικό με ενεργειακά συστήματα καθώς και βασικές γνώσεις φυσικών επιστημών.

Θεματικές Ενότητες
1. Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα – Εφαρμογές
2. Αξιοποίηση Κυματικού Δυναμικού – Κυματικές Μηχανές
3. Σχεδιασμός – Εφαρμογές Αξιοποίησης Αιολικής & Κυματικής Ενέργειας

Αιτήσεις Συμμετοχής έως και 26.1.2018
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Σεμιναρίου εκ μέρους του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος επικυρωμένο από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά & Νήσων.

Στους εισηγητές του Σεμιναρίου περιλαμβάνονται εξειδικευμένοι επιστήμονες όπως ο Δρ. Σουκισιάν Τακβόρ με διδακτορικό Ε.Μ.Π. στη Θαλάσσια Υδροδυναμική (Δ/ντης Ερευνών στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)) και ο Δρ. Λαβίδας Γεώργιος με διδακτορικό στο Ηνωμένο Βασίλειο στις εφαρμογές κυματικής ενέργειας. Επίσης μεταφέρουν την εμπειρία τους από το σχεδιασμό και την υλοποίηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων ο κ. Μπαρδάκας Ευστράτιος, γενικός διευθυντής ανάπτυξης νέων έργων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (αιολικό πάρκο Αγ. Γεωργίου, Αττικής), o κ. Γαρυφαλάκης Στέφανος, τεχνικός διευθυντής του TILOS-Horizon 2020 Project και ο κ. Γκαράκης Κων/νος, ειδικός σύμβουλος επί ενεργειακών θεμάτων της INTRAKAT Constructions S.A.

Αιτήσεις:  Έως 26 Ιανουαρίου 2018

Online Αιτήσεις στο: http://www.sealab.gr/pages/viewpage.action?pageId=17924111

Ημερομηνία έναρξης: 29 Ιανουαρίου 2018

Διάρκεια: 15 διδακτικές ώρες

Ημέρες – ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, (5 διδακτικές ώρες). Έναρξη: 17:15

Πληροφορίες: κα. Στασινού Μαριάνα

e-mail: [email protected]

τηλ. 210-5381020. Ώρες επικοινωνίας: 9:30 – 16:00

Πρόγραμμα Σεμιναρίου