Συνέντευξη του Δρ Ι. Κ. Καλδέλλη Διευθυντή του ΠΜΣ “Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις”

Συνέντευξη του Δρ Ι. Κ. Καλδέλλη Διευθυντή του ΠΜΣ “Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις”

H συνέντευξη παραχωρήθηκε στο eduadvisor.gr στον κο Βαγγέλη Στεργιόπουλο από το Δρ Ιωάννη Κ. Καλδέλλη
Διευθυντή του ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»

Αγαπητέ κύριε καθηγητά, η εισαγωγική ερώτησή μας αφορά στο Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (πρώην ΤΕΙ Πειραιά), που προσφέρει τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις». Θα θέλαμε να παρουσιάσετε συνοπτικά τη μέχρι σήμερα πορεία του Εργαστηρίου και να σκιαγραφήσετε την ταυτότητα των μελών του διδακτικού και του ερευνητικού προσωπικού του.

Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας ξεκίνησε τη λειτουργία του στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στεγάστηκε οριστικά στο σημερινό του χώρο το 1991. Έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς δίνοντας έμφαση στην υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, στην εφαρμοσμένη και βασική έρευνα αλλά και στη συμβολή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην επίλυση επενδυτικών και αναπτυξιακών προβλημάτων της πραγματικής οικονομίας. Το προσωπικό του Εργαστηρίου (www.sealab.gr) έχει εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα ενεργειακά, περιβαλλοντικά, βιομηχανικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας. Το 2000 μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ), δίνοντας έμφαση και στην περιβαλλοντική διάσταση των θεμάτων της σύγχρονης κοινωνίας και αντανακλώντας τη δραστηριότητά του στο πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ποιοι είναι οι στόχοι, το αντικείμενο και τα θεματικά πεδία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»;

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» στοχεύει στο να δώσει στους φοιτητές του όλη την απαραίτητη αλλά και συνθετική γνώση σχετικά με την πρόοδο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στα πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος με παράλληλο στόχο την αξιοποίησή τους όχι μόνο στον τομέα των υπηρεσιών αλλά και στο χώρο της βιομηχανικής παραγωγής και των μεταφορών.

Το ΠΜΣ έχει επιμελώς σχεδιαστεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματικών και επιστημονικών πεδίων της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της επιστημονικής ομάδας που υλοποιεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό στο σχεδιασμό του έχουν περιληφθεί, επιπλέον των σύγχρονων και πρωτοποριακών του μαθημάτων, εξειδικευμένα σεμινάρια, εργαστήρια (workshops), μελέτες περιπτώσεων πραγματικών προβλημάτων επιχειρήσεων και σύνδεση με τον επιχειρηματικό χώρο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια αυτά το ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» παρέχει οργανωμένα στους φοιτητές του πρόσβαση σε βαθειά Επιστημονική Γνώση, παραδείγματα από μακρόχρονη πρακτική Εμπειρία και ερεθίσματα για την ανάπτυξη της Καινοτομίας.

Σε ποιους απευθύνεται το ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»; Τι περιλαμβάνει και πόσο διαρκεί η φοίτηση σε αυτό;

To ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» απευθύνεται σε οποιονδήποτε απόφοιτο ΑΕΙ ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί ή / και να εξελιχθεί στα πεδία αυτά, αλλά και ειδικότερα

  • σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους μηχανικούς (απόφοιτους πολυτεχνικών σχολών ή ΤΕΙ και αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών ή οικονομικών σχολών).
  • σε στελέχη δημόσιας διοίκησης, υπουργείων, οργανισμών αυτοδιοίκησης, ενεργειακών και περιβαλλοντικών φορέων, και γενικά οργανισμών και εταιρειών που ασχολούνται με την ενεργειακή πολιτική και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • σε στελέχη τραπεζών και χρηματοοικονομικών φορέων γενικότερα που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδύσεων.
  • σε οικονομολόγους, νομικούς και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα.

Το ΠΜΣ είναι “part-time”, με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι φοιτητές (https://mbaenergy.gr).

Ποιοι είναι οι στόχοι, το αντικείμενο και η καινοτομικότητα του ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»;

Τα πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος αποτελούν τους πλέον δυναμικούς τομείς της οικονομίας, με εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης. Τα πεδία αυτά είναι πολυδιάστατα και έχουν ανάγκη από στελέχη με ευρύ προσανατολισμό και σύνθεση γνώσης και εμπειρίας τόσο στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα, όσο και σε καίριους άλλους τομείς όπως την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τη νομοθεσία.

Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι να δώσει στους φοιτητές του όλη την απαραίτητη αλλά και συνθετική γνώση σχετικά με τα παραπάνω πεδία αλλά κυρίως να ενθαρρύνει τη δραστηριοποίηση των φοιτητών του στην ανάπτυξη της δικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα θέματα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Η καινοτομικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ΠΜΣ είναι ότι εκτείνεται ταυτόχρονα και συνδυάζει ισόρροπα τους τρεις άξονες που συνθέτουν τις παραγωγικές δραστηριότητες στους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος,

  • την Τεχνολογία
  • την Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση και
  • τις Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

Με ποιους τρόπους και κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να υποστηριχθούν οικονομικά όσοι και όσες φοιτούν στο ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»; Υφίσταται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών των αποφοίτων σας και σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής;

Στα πλαίσια ενίσχυσης της έρευνας και της αριστείας στην εκπαίδευση, σε συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις παρέχονται κατά περίπτωση υποτροφίες πλήρους ή και μερικής φοίτησης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών ανακοινώνονται κατά περίπτωση στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (https://mbaenergy.gr).

Επίσης, αξιοποιώντας την άριστη Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ (πρώην ΤΕΙ Πειραιά), παρέχεται πλέον σε αριστούχους αποφοίτους μας η προοπτική συνέχισης των σπουδών τους και σε επίπεδο διδακτορικού.

Ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές που διανοίγονται σήμερα για τους αποφοίτους των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας του Περιβάλλοντος του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ; Σε ποιο βαθμό καταφέρνουν αυτοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς αγοράς;

Η Ενέργεια και το Περιβάλλον από όλες τις σύγχρονες αναλύσεις φαίνεται ότι είναι οι τομείς που θα συντελέσουν πολύ καθοριστικά στην ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια καθώς οι εξελίξεις που συμβαίνουν στα εν λόγω πεδία είναι ταχύτατες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Τόσο στα πεδία των Ανανεώσιμων και των Συμβατικών Πηγών Ενέργειας, όσο και της Περιβαλλοντικής Προστασίας σχεδιάζονται και υλοποιούνται νέα έργα και επενδύσεις, εφαρμόζονται διαρκώς νέες τεχνολογίες και αναθεωρείται η εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία.

Η ανάγκη για επιτυχή ανταπόκριση στις προκλήσεις αυτές δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες επαγγελματικής προοπτικής για τα επόμενα χρόνια στους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος και γενικά της πράσινης ανάπτυξης.

Το ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» είναι σχεδιασμένο με τον πλέον καινοτομικό τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των τεχνικών/τεχνολογικών, οικονομικών, νομικών και επιχειρηματικών γενικότερα θεμάτων που απαντώνται στα δυναμικά και ολοένα εξελισσόμενα πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Προετοιμάζει τους αποφοίτους του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επίπεδο εφαρμογής να ανταποκριθούν σε αυτές τις σύγχρονες ανάγκες αλλά και, επιπλέον αυτών, να δημιουργήσουν οι ίδιοι τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες και προοπτικές μέσα από την ανάδειξη κατά τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού των σημαντικών αυτών πεδίων και δυνατοτήτων.

Ένα σύγχρονο Ερευνητικό Εργαστήριο ενός καθιερωμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, όπως είναι το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του AΕΙ Πειραιά TT, υποστηρίζει και προάγει την Αριστεία στην εκπαίδευση, ενισχύοντας έμπρακτα την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη Έρευνα στον τομέα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια αυτά, προσφέρεται στους φοιτητές μας η δυνατότητα συμμετοχής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες, ενισχύοντας τη θεωρητική τους κατάρτιση και την ερευνητική τους υπόσταση. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας και ενασχόλησης με πραγματικά ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα, συμμετέχοντας στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Τέλος, αναβαθμίζοντας συνεχώς την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις συνέχισης των σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών σε επίπεδο διδακτορικού, παράλληλα με τη δυνατότητα που τους παρέχει για την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στα αντικείμενα αυτά.

Δρ Ιωάννης Κ. Καλδέλλης
Διευθυντής του ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» – https://mbaenergy.gr
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Οικονομολόγος Πανεπιστημίου Πειραιώς

Καθηγητής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

Ο σύνδεσμος ανάρτησης της συνέντευξης