Σεμινάριο: Σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “TILOS” (HORIZON 2020) η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων εξειδικευμένο τεχνολογικό σεμινάριο με τίτλο “Σύγχρονες Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας”. Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει ως στόχο να παράσχει στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και στις εφαρμογές αυτών σε συνεργασία με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα γίνεται γνωριμία με τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εφαρμογές του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ στην υλοποίηση ερευνητικών έργων συνδυασμένης εφαρμογής ΑΠΕ και τεχνολογιών αποθήκευσης, όπως το Ευρωπαϊκό Έργο “TILOS” και η λειτουργία πρότυπου Υβριδικού Σταθμού.

Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που προσφέρει το σεμινάριο περιλαμβάνει διαλέξεις από ακαδημαϊκούς και ερευνητές με ισχυρό υπόβαθρο στον τομέα των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας.

Μεταξύ άλλων, μέσω των προγραμματισμένων θεματικών ενοτήτων οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να συμμετέχουν σε πειραματικές ασκήσεις πάνω στη συσκευή NEXA training system (Electrolysis – H2 Storage – Fuel Cell) καθώς και στον αυτόνομο υβριδικό σταθμό (PV – Wind Turbine – Batteries) που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ.

Σύνολο ωρών

6 μέρες από 5 διδακτικές ώρες, σύνολο 30 ώρες

Μέρες-Ωρες υλοποίησης

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη (δυο εβδομάδες), έναρξη διδασκαλίας: 17:15

Τόπος Διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ στην αίθουσα Γ015 του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Κόστος

200 €/συμμετέχοντα

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Σεμιναρίου εκ μέρους του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος επικυρωμένο από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά & Νήσων.

 

Μαθησιακοί στόχοι

Μέσω του σεμιναρίου θα επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:

  • Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αντίληψης σχετικά με τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.
  • Γνώση των βασικών τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας.
  • Εξοικείωση με τις αναδυόμενες εφαρμογές αποθήκευσης, ιδιαίτερα αυτές που είναι συνδυασμένες με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Ανάλυση ευκαιριών για μαζική διείσδυση των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην αγορά.
  • Εξοικείωση με τον υφιστάμενο υβριδικό σταθμό και παρουσίαση της συσκευής ηλεκτρόλυσης – αποθήκευσης Η2 – NEXA training system.
  • Ανάλυση εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς αυτόνομων εφαρμογών ΑΠΕ μικρής κλίμακας.
  • Ανάλυση ευκαιριών για νέα επιχειρηματικά μοντέλα και επενδυτικές προτάσεις.

Συμμετέχοντες

Το παρόν σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παράσχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, την κατάσταση της αγοράς, τις υποδομές, την έρευνα και τις καινοτόμες εφαρμογές. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της Ενέργειας και ιδιαίτερα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μηχανικοί, καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος σχετικά με την αποθήκευση ενέργειας είναι ευπρόσδεκτοι να δηλώσουν συμμετοχή.

Προαπαιτούμενο

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ένα βασικό υπόβαθρο σχετικό με ενεργειακά και ηλεκτρολογικά συστήματα καθώς και βασικές γνώσεις φυσικών επιστημών.

 

Θεματικές Ενότητες

1. Βασικά Χαρακτηριστικά Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΑΕ) (Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015)
1.1 Εισαγωγή στην αποθήκευση ενέργειας (Αρχές, Χαρακτηριστικά)
1.2 ΣΑΕ σε συνεργασία με Εφαρμογές ΑΠΕ
1.3 Ανάλυση των ενεργειακών αγορών-Ο ρόλος των ΣΑΕ
1.4 Προσφορά και ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας-Η συμβολή των ΣΑΕ

2. Τεχνολογίες ΣΑΕ (1ο μέρος) (Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015)
2.1 Αρχές Διαστασιολόγησης ΣΑΕ
2.2 Αντλησιοταμίευση (PHS)
2.3 Σφόνδυλοι (flywheels)

3. Τεχνολογίες ΣΑΕ (2ο μέρος) (Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015)
3.1 Αποθήκευση ενέργειας μέσω πεπιεσμένου αέρα (CAES)
3.2 Θερμική αποθήκευση ενέργειας (TES)
3.3 Υπερπυκνωτές (Supercapacitors)
3.4 Αποθήκευση ενέργειας σε μαγνητικά πεδία υπεραγώγιμων υλικών (SMES)

4. Τεχνολογίες ΣΑΕ (3ο μέρος) (Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015))
4.1 Συσσωρευτές Οξέως-Μολύβδου
4.2 Νέες Τεχνολογίες Συσσωρευτών (Ιόντων Λιθίου, NaS, κ.λπ.)
4.3 ΣΑΕ Στοιχείων Ροής (Flow-Batteries)

5. Εργαστηριακές Εφαρμογές Αποθήκευσης Ενέργειας (Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015)
5.1 Υδρογόνο – Fuel Cells
5.2 NEXA Training System
5.3 Παρουσίαση Υβριδικού Σταθμού

6. Εφαρμογές Αποθήκευσης Ενέργειας (Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015)
6.1 Εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας στην Ελληνική & τη Διεθνή Αγορά
6.2 Καινοτόμες εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας (TILOS project), (Ικαρία Project), Άγιος Ευστράτιος Project