Τα πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος αποτελούν τους πλέον δυναμικούς τομείς της οικονομίας, με εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης. Τα πεδία αυτά είναι σύνθετα και έχουν ανάγκη από στελέχη με ευρύ προσανατολισμό και σύνθεση γνώσης και εμπειρίας τόσο στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα, όσο και σε καίριους άλλους τομείς όπως την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τη νομοθεσία.

Στα πλαίσια αυτά υλοποιείται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’ από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ) (ΦΕΚ 1359/2014, Τεύχος Β).

 

Η καινοτομικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ΠΜΣ είναι ότι εκτείνεται ταυτόχρονα και στους τρεις άξονες που συνθέτουν την Ενέργεια και το Περιβάλλον,

  • την Τεχνολογία
  • την Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση και
  • τις Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους φοιτητές του όλη την απαραίτητη αλλά και συνθετική γνώση σχετικά με τα παραπάνω πεδία αλλά κυρίως να ενθαρρύνει τη δραστηριοποίηση των φοιτητών του στην ανάπτυξη της δικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα θέματα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Το ΠΜΣ έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες 
των επαγγελματικών πεδίων της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, 
αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της επιστημονικής ομάδας 
που υλοποιεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 
Για το σκοπό αυτό στο σχεδιασμό του έχουν περιληφθεί, επιπλέον των 
σύγχρονων και πρωτοποριακών του μαθημάτων, εξειδικευμένα σεμινάρια, 
εργαστήρια (workshops), μελέτες περιπτώσεων πραγματικών προβλημάτων επιχειρήσεων και σύνδεση με τον ακαδημαικό και τον επαγγελματικό χώρο της 
Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

 

Μαθήματα ανά θεματική ενότητα