ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΣΗΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ MBA ENERGY

Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις, με βοήθησε να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου στον τομέα της αξιολόγησης επενδύσεων σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα. Έχοντας γνωσιακό υπόβαθρο οικονομικής σχολής, εμβάθυνα στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη μελέτη και το σχεδιασμό των ενεργειακών έργων, έτσι ώστε να αποκτήσω την ικανότητα μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης από οικονομική και τεχνική σκοπιά.

 

 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΙΑΡΟΣ

 Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ στο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

“Μέσα από τη φοίτηση μου στο ΠΜΣ “Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις”, πραγματοποίησα μια σύνδεση της τεχνολογίας με την οικονομική επιστήμη, γνώση απαραίτητη για κάθε μηχανικό. Η μεταδοτικότητα και η μακροχρόνια πείρα των διοργανωτών και εισηγητών του μεταπτυχιακού προγράμματος έγινε ένα χρήσιμο εργαλείο για την ολοκλήρωση πλήθους εργασιών, που με έφεραν πιο κοντά σε θέματα όπως η σχετική νομοθεσία, η αδειοδοτική διαδικασία και η διαχείριση έργων. Η διαδικασία συγγραφής προτάσεων και αναζήτησης οικονομικών πόρων, για την ολοκλήρωση μίας επιχειρηματικής ιδέας, είναι πλέον για εμένα μία πιο ξεκάθαρη διαδικασία. Τα προσφερόμενα μαθήματα, έχοντας έναν σεμιναριακό χαρακτήρα, με έφεραν σε επαφή με ειδικούς της αγοράς πάνω σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα. Μέσα από την μεταπτυχιακή μου εργασία άνοιξε ένα νέο επιχειρηματικό πεδίο, το οποίο επιδιώκω να κατακτήσω αυτή τη στιγμή, μέσα από την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας.”

Ο Στέλιος έχει ξεκινήσει την δική του επιχειρηματική ιδεα. Η εταιρεία HydroFarming δραστηριοποιείται στην μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση μονάδων παραγωγής φυτών εσωτερικού χώρου με απόλυτο έλεγχο συνθηκών περιβάλλοντος καθώς επίσης και με συστήματα αυτοματισμού συστημάτων υδροπονίας.