Ανακοίνωση 4ου Κύκλου ΠΜΣ ‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’ – Υποτροφίες ΕΛΒΑΛ

mbalogo

Στα πλαίσια της συνεχούς συνεργασίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’ με βιομηχανικές μονάδες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ενέργεια και το Περιβάλλον, η εταιρεία ΕΛΒΑΛ ΑΕ διαθέτει δύο υποτροφίες σε φοιτητές του Προγράμματος για να ενισχύσει την παρουσία της στο εν λόγω Μεταπτυχιακό και να στηρίξει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν την παρακολούθησή του, αποκτώντας υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε θέματα Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Επενδύσεων.

Ειδικότερα, δύο από τους φοιτητές του τέταρτου κύκλου του ΠΜΣ που θα αριστεύσουν στο πρώτο εξάμηνο σπουδών και έχουν οικονομική δυσκολία να ανταποκριθούν στα δίδακτρα του Προγράμματος θα ενισχυθούν οικονομικά και θα έχουν έκπτωση επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων της τάξης του 50%.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και τις υποτροφίες

μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα: 210-5381020, 210-5381493, Fax: 210-5381467, 210-5381493

(Δευτέρα- Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 09:00-14:00),

e-mail: [email protected]; [email protected]

και  να συμπληρώσετε την Αίτηση Συμμετοχής σας στο ΠΜΣ.